Nikoleta Slováková

architektka,ČKA 05289
nikoleta@uncut.cz
+420 773 498 622

Nikoleta je slovenská architektka,která se ve své profesní praxi od roku 2017 zdokonalovala v renomovaném ateliéru Petr Hájek ARCHITEKTI. V průběhu roku 2023 navíc krátce spolupracovala s architektonickým studiem Apropos Architects. Díky této spolupráci se stala spoluautorkou návrhů bytového domu Za Papírnou na Praze 7 a Českého pavilonu pro EXPO 2025 v Ósace.

Své vzdělání získala na Fakultě architektury a Stavební fakultě ČVUT v Praze. Vedle své profesní dráhy se věnuje i výzkumné činnosti jako doktorandka na Fakultě architektury ČVUT.

Nikoleta je autorizovanou architektkou České komory architektů a hostující architektkou ve Slovenské komoře architektů. V roce 2023 obdržela spolu se svým týmem ocenění v architektonické soutěži na Nové výukové centrum pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.

Je spoluzakladatelkou architektonického studia uncut, které hned po svém vzniku zvítězilo v architektonické soutěži na Revitalizaci náměstí s městským hradem ve Stropkově na Slovensku.

Nikoletina tvorba je spojena s výraznými gesty a hmotovými formami. Ráda experimentuje a prostřednictvím architektonických soutěží diskutuje o nalezení nejlepšího projektu pro danou otázku. Její profesní fascinací je i téma vymezení / definování, které zkoumá i v rámci své akademické praxe.

Vybraná tvůrčí činnost a úspěchy

Publikační činnost, výstavy a přednášky

 • 2023 INTRO ENERGIE – rozhovor s Palom Paňákom
 • 2022 INTRO POHYB – publikace: Mesto na koľaji
 • 2021 MESTO NA KOĽAJI – výstava výzkumného projektu, za podpory SGS FA ČVUT
 • 2021 ATHENS JOURNAL OF ARCHITECTURE -příspěvek: The City on the Rails
 • 2021 PECHA KUCHA NIGHT, Šumperk
 • 2021 Architektura pro děti – přednáška: Negrelliho viadukt
 • 2021 ARCHITEKTURA A ÚZEMNÍ ROZVOJ – příspěvek: Infrastruktura výhodou
 • 2020 VENKOVSKÁ ARCHITEKTURA – přednáška
 • 2020 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVĚ – příspěvek: Ulica chce byť budovou
 • 2019 přednáška CAMP, Praha – přednáška : Výuka na školách

Pedagogická činnost

 • 2023 oponentský posudek diplomanta Bruna Pelly FA ČVUT, téma: Muzeum architektúry
 • 2021 veřejné kritiky ateliéru Balejová – Mrázová FA ČVUT, téma : Vechtrovna
 • 2020 organizační činnost: online studentský workshop v rámci výstavy: GALEGION, téma: Negrelliho viadukt a podzemní město – Salzburg
 • 2018-2019 spolupráce při ateliérové výuce: ateliér – Hájek, FA ČVUT