Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan

Popis

Usadením dvoch nových hmot do súčasných štítov hospodárskej budovy nám vznikne priestorové delenie vonkajších priestorov. Tieto vonkajšie priestory využívame ako vyššie zmienený predpriestor budov (verejná časť), ďalej multifukčný priestor pre vonkašie aktivity – dvor a záhradu (poloverejná časť). Predpriestor verejných stavieb je doplnený o umelecké dielo. Dvor novej knižnice bude využívaný pre vonkajšie aktivity ako napríklad autorské čítanie, preto je v jej priestore navrhnutá multifunkčná plocha s plachtovitým zastrešením v prípade horúcich/daždivých dní s pítkom. V priestore záhrady sa nachádza terasa kaviarne a vonkajší altán, ktorý je umietnený na hranici vizuálneho prechodu mezi knižnicou a parkom. Tu sa novo navrhnuté stromy vlievajú do pozemku bývalého hospodárskeho dvora a tým zotierajú svoju vizuálnu deliacu hranicu. 

Autor: uncut / Nikoleta Slováková, Tereza Šváchová, Lena Il’ová
Místo: Galanta, Slovensko
Návrh: 2023