Obecní dům Stránecká Zhoř

Současný objekt bývalé základní školy, dnes sloužící jako obecní úřad obce, se svojí čelní fasádou otáčí k silnici vedoucí z Jihlavy. S názorem, že reprezentativní fasáda se štítem nad vstupem má právě vítat příchozí, navrhujeme zkultivovat vstupní předprostor od zeleného plotu a vytvořit adekvátní vstup. Navrhujeme vydláždění, zachováváme vzrostlé stromy, doplňujeme sezení, záhony a tři parkovací stání pro potřebu úřadu. Důležité postavení hlavního vstupu podtrhujeme symetrickým nástupem z obou stran i středu.

Popis

V návaznosti na vstupní plac chceme podpořit i roli vedlejší cestičky vedoucí skrz zadané území, jenž se stává hlavní spojnicí mezi vchody do úřadu, hospody, zahrady a nové návsi. Po nově vydlážděné cestě dojde návštěvník k terase hospody, naproti se mu naskytuje pohled do zahrady za nízkou zídkou a na přilehlé hřiště. Velký výškový rozdíl na pozemku řešíme rozdělením zahrady a nové návsi do dvou úrovní. Blíže úřadu a vstupu do hospody je navržena zahrada s parkovou úpravou, se hřištěm a pobytovým trávníkem. Stávající stromy jsou doplněny o nové, zídka, jenž vymezuje zahradu slouží zároveň k sezení. Nová náves je pak výše umístěný obdélníkový dlážděný prostor, který se otevírá do ulice přes zalomené schody a symbolický původní vstup do zbouraného statku. Ten je podpořen cestou z betonových pražců a řadou nových stromů. Pomyslnou spojnicí mezi zahradou a návsí je altán, který náves ukončuje. Dřevěná konstrukce podélného půdorysu po vzoru okolní zástavby poskytuje krytý prostor pro svatby a slavnosti v zahradě, dílnu a krytý prostor pro sezení ze strany do návsi, případně pro pořádání trhů. 

Architektura

Tvarová forma domu zachovává historické rozložení na větší (škola) a menší (vjezd do statku) hmoty doložené na historických fotografiích. Tvar střechy navazuje na římsu, zachovává dojem jednoho domu a koresponduje s funkčním a objemovým řešením. Menší přistavěná hmota splňuje požadavek investora výškou římsy do čtyř metrů vůči terénu na sousedním pozemku. Fasáda je přiblížena původní podobě návratem špaletových oken a zvýrazněním dnes již oken zazděných. Do jednoho z nich je umístěna úřední deska. 

Návrh přistupuje s respektem k částem domu dochovaných z původní budovy školy. V přízemí navrhujeme symetrické rozložení na dva velké prostory (kdysi učebny) – sál a hospodu. Střed půdorysu je pak obslužný s novým schodištěm, výčepem a zázemím.

Z důvodu umístění administrativní části do patra navrhujeme i možné umístění výtahu pro splnění bezbariérovosti budovy. Nové schodiště též splňuje standard pro stavby občanské vybavenosti. Schodiště do sklepa a sklep samotný je zachován v původním stavu. 

Ze vstupní haly lze vstoupit do hospody, sálu nebo nahoru do prostor úřadu. Tyto tři provozy mohou fungovat samostatně, hospoda má zároveň vlastní vstup ze zahrady a návsi. Z provozního hlediska je variabilní rohové přísálí na místě původních kanceláří. Místnost se může propojit se sálem a poskytnout přídavnou plochu nebo jeviště. Může též fungovat samostatně jako tvz. „black box“ pro promítání nebo naopak pomoc při navýšení kapacity hospody a sloužit jako salónek. 

V horním patře jsou pak umístěny kanceláře se zázemím, okny otočenými do budoucí zahrady a nové návsi. Jsou zde vymezeny místnosti pro technologie a hygienické zázemí, zároveň je umožněn vstup na terasu. 

Autoři : Kryštof Jireš, Nikoleta Slováková
Spolupráce : Lukáš Foltýn, Dominik Rejthar
Krajinářske řešení: Eliška Šárová
Rok:2023
Status: veřejná otevřená architektonická soutěž