Městská knihovna v České Lípě – Knihovna v domě

Budova městské knihovny je nepostradatelnou součástí každého většího sídla. Je to nejen místo získávání a sdílení informací, ale i setkávání a reprezentace. Budova takové kulturně vzdělávací instituce může mít ambice stát se důležitým městotvorným prvkem a zdá se, že přesně takový iniciační impulz Česká Lípa potřebuje. 

Popis

Území určené pro stavbu nové knihovny prošlo živelným vývojem. Na jeho konci jsou dvě torza chráněných budov, které svůj dávný obraz již pouze zdánlivě připomínají. Ve svém návrhu se k těmto dvou mementům chováme s přiměřeným respektem. Domy, jejichž původní podobu pouze tušíme, nechceme pietně obnovovat. Chceme jejich stav respektovat, jejich aktuální podobu oprášit a učinit provozuschopnou a novou architekturu do nich s respektem vložit. Novostavba od jejich fasád s úctou ustupuje, doplňuje jejich hmotu a přelézá na dosud nezastavěnou část pozemku, kde sebevědomě novou hmotou tvoří chybějící nároží Jeřábkova náměstí, do kterého se obrací dominantním štítem a využívá výhledu na protější baziliku Všech svatých.

Vnitřní dvůr plní několik různých funkcí a je schopný se přizpůsobit času, počasí i náladě českolipanů. Na uliční síť je napojený v několika různých bodech. Plácek vedle baziliky, Jeřábkovo náměstí, dláždíme vhodnou dlažbou, srovnáváme do jedné výškové úrovně pochozí i pojízdné plochy, rozdělujeme je barvou kamene. Na náměstí naznačujeme pár parkovacích míst a část jeho plochy pokrýváme mlatem a doufáme, že se místní shlédnou v provozování společenské hry petánque. Plácek za kostelem má být kulturní plochou.

Autor: uncut + b²architecture / Tereza Šváchová, Barbara Bencová
Místo: Česká Lípa, Česká republika
Návrh: 2023