Depo park Trnava

Na místě bývalého depa navrhujeme krajinu, která se před našima očima proměňuje prostřednictvím řízené sukcese podle přírodních procesů. Krajina v pohybu. Přírodní procesy jsou proto záměrnou součástí návrhu. Vytváříme prostor pro přírodní principy, prostor, který nás bude vychovávat a nebude vyžadovat naši neustálou a nákladnou péči. Vytváříme ideální podmínky pro rozvoj biodiverzity. Úpravy v divočině na okraji území ponecháváme sukcesní vegetaci a upravujeme její prostorové či druhové složení, zpřístupňujeme vybraná místa. V centru území na místech vtesaných mezi železniční tratě zachováváme vybrané cenné fragmenty postindustriální vegetace a doplňujeme ji.

Popis

Zásahy v rámci architektury jsou interpretovány jednoduchými rozhodnutími – stavíme nový signifaktní vstup a rekonstruujeme, očišťujeme základní stavební podstatu současných objektů. Do objektů umisťujeme skate park a kulturní multifunkční prostor pro sport a jiné aktivity.

Striktní linie současné železnice podporují charakter místa, návrh nechává vyniknout jejich určení, doplňuje je aktivním veřejným prostorem – prvky měkké infrastruktury nebo proměnlivou infrastrukturu. V rámci veřejného prostoru návrh pracuje se zónováním, podle intenzity a rušnosti prostorů na povrchu a tím vytváří živý prostor pro všechny věkové a sociální kategorie.

Autoři: Nikoleta Slováková, Laura Lukáčová
Skatepark: Tomáš Pevný
Krajinná architektura: Tereza Havránková, Jan Sulzer (konzultace)
Rok:2023
Status: 6-8.místo veřejná otevřená soutěž